WOAH WOAH WOAH.
when did that happen?
where was I?
…. who took this picture?
….. shi-

WOAH WOAH WOAH.

when did that happen?

where was I?

…. who took this picture?

….. shi-